Knihy

 
   • Kniha Start do matematiky
   • Novinka
   • Tip
  • Knížku ilustrovala vlastními jednoduchými ilustracemi, kterými nás provázejí žáci Teo, Týnka, učitel Teodor a další. RNDr. Hana Daňková napsala tuto knihu na základě svých celoživotních zkušeností a hlavně svého zájmu o výuku matematiky i deskriptivní geometrie na středních a vysokých školách.

   Kniha v dětech originálním způsobem pěstuje tolik důležitou finanční gramotnost a je tak rozdělena do tří částí:

   Čísla, Peníze, Historie peněz a dále do jednotlivých kapitol. Každá kapitola je charakteristická svým zaměřením.

   Proč KOMIKS?
   Stejně jako matematika nepotřebuje mnoho slov.
   Podporuje čtení a myšlení současně.

   Matematika spočívá dle autorky na třech pilířích:
   1. ČÍSLA
   2. PŘEMÝŠLENÍ
   3. POČÍTÁNÍ

   Matematika není předkládána jako hotový souhrn vědomostí, ale jako objevitelská cesta. Podporuje zájem o svět kolem nás.
   Je určena zejména pro období 1. - 3. třídy, kdy jsou děti nejvíce vnímavé. Dává laťku záměrně výše, aby vytvořila prostor pro růst a otázky zvídavých dětí. Nemáte před sebou současnou učebnici a cílem není vše naučit. Ne všechny úkoly budou pro každého.
   Přístup k matematice je velmi inovátorský a v dnešním pojetí netradiční, přesto je patrná zřejmá posloupnost kroků a názornost.
   Poskytuje možnost tvořivé práce a využití doma i ve vyučování. Každý obrázek nebo stránka poskytuje námět k diskusi učitel – žák (rodič). Obsahuje pěkné a konkrétní příklady, úkoly k plnění a přemýšlení. Některé jsou i z oblasti rozšiřujícího učiva.

   Velmi oceníte:
   • Originální a kreativní způsob pojetí nejen matematiky, ale i pojetí učení celkově
   • Rozvoj estetického vnímání z výtvarné dílny autorky
   • Podporu čtenářské gramotnosti
   • Prostor pro růst a přemýšlení

   Čtenář získá moderní a originální cestu k poznání, růstu a přemýšlení.

   • Cena:
   • 399 Kč  ( 13 %)
    317,27 Kč bez DPH
    349 Kč
   • 1 z 6